Кыргыз тилинде онлайн-курстар

Донор тарабынан долбоорду баалоо


Описание
Бюджет – өтүнмөнүн эң маанилүү бөлүгү. Дайыма эле учурдагы көйгөйдү кеңири баяндоону талап кылбайт, бардык эле донорлор КЭУ тарабынан колдонулуучу ыкмаларга кызыга бербейт, бирок бюджетти бардыгы карашат.
Аталган курс КЭУнун жетекчилери, долбоорлордун жетекчилери жана бюджетти даярдоого жана Донордон грант алууга тартылган бухгалтерлер үчүн пайдалуу болот.
Бул курстагы бюджет уюм (КЭУ) бир мезгилдин ичинде эмнени жасагысы келип жаткандыгын жана колдо болгон ресурстар милдеттерди аткаруу үчүн кантип бөлүштүрө тургандыгын көрсөтүүчү иш-аракеттер планы (көбүнчө ресурстарды убакыттын ичинде сарптоо боюнча) катары каралат.
Контент
 • КУРСТУН БАЯНДАЛЫШЫ
 • Курстун баяндалышы
 • КИРИШҮҮ
 • Курстун берилиши
 • ДОНОРЛОР – АЛАР КИМДЕР?
 • Донорлор рыногу
 • Донорду издөө
 • Донорго кадам сайын жакындоо
 • 6 "Пи" эрежеси
 • Донорго кадам сайын жакындоо (тест)
 • БЮДЖЕТТИ ДОНОР ТАРАБЫНАН БААЛОО
 • Донор тарабынан Өтүнмөнү баалоо (критерийлер)
 • Бюджет – Өтүнмөнү баалоонун негизги бөлүгү катары
 • Бюджеттерди түзүүгө карата Донорлордун талаптарынын негизги аспектилери
 • Баалоонун биринчи эрежеси
 • Бюджетке карата талаптар
 • VS бюджети долбоордун милдеттери
 • Сапатсыз бюджеттин белгилери
 • Бюджетти баалоонун негизги аспектилери (тест)
 • БЮДЖЕТТИ БААЛООНУН КУРАЛДАРЫ
 • Донор тарабынан кароого карата өтүнмөнү кабыл алуунун чек баракчасы
 • Долбоордун бюджетин баалоо боюнча чек баракча (Донордук формалдык талаптарына ыл
 • Чек - баракча: Бюджетти мазмундук баалоо
 • Каталардын үстүндө иштөө (өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор)
 • ӨЗҮҢДҮ ДОНОР КАТАРЫ СЕЗ. БЮДЖЕТТИ БААЛА
 • Долбоордун кыскача баяндалышы
 • Долбоорду ишке ашыруунун календарлык планы
 • Баалоо үчүн долбоордун бюджети
 • Донордун бюджетке карата талаптары
 • Өзүңдү Донор катары сез. Бюджетти баала
 • МЕН - Донор. Бюджетти баалайм (тесттик тапшырма)
 • МААЛЫМДАМАЛАР ЖАНА ПАЙДАЛУУ ШИЛТЕМЕЛЕР ЖАНА МАКАЛАЛАР
 • Календарлык план жана бюджет
 • Бюджеттердин үлгүсү
 • Өтүнмөнүн долбоору Типтүү каталар.ppt
 • Адабияттардын тизмеси.pdf
Правила завершения
 • Все разделы должны быть выполнены