Кыргыз тилинде онлайн-курстар

Event-менеджмент


Описание
Саламатсызбы! Сизге иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү керекпи? Анда сизге бул жакка. Пландоосуз жана милдеттерди туура коюусуз иш-чараны уюштуруу абдан татаал тапшырма катары көрүнүшү мүмкүн. Аталган курс пландоодо жана иш-чараны өткөрүүдө ачкыч катары кызмат кылат.
Контент
 • Киришүү
 • Киришүү.mp4
 • Глоссарий
 • 1-сабак. Пландоо
 • Пландоо.mp4
 • 2-сабак. Команда
 • Команда.mp4
 • 3-сабак.Бюджет жана программа
 • Бюджет жана программа.mp4
 • 4-сабак. Катышуучулар
 • Катышуучулар.mp4
 • 5-сабак.PR-коштоо
 • PR-коштоо.mp4
 • 6-сабак. логистика жана деталдар
 • Логистика жана деталдар
 • Акыркы тест
 • кошумча материалдар
 • Event менеджмент.pdf
Правила завершения
 • Все разделы должны быть выполнены