Курс
Event-менеджмент
Курсы на русском языке
Event-менеджмент
Вам нужно провести мероприятие на высшем уровне? Тогда Вам сюда! Без планирования и правильно поставленных задач, организация...
Event-менеджмент
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Event-менеджмент
Саламатсызбы! Сизге иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү керекпи? Анда сизге бул жакка. Пландоосуз жана милдеттерди туура коюусуз...
Event-менеджмент
Қазақ тіліндегі онлайн-курстар
Event-менеджмент
Сізге іс шараны жоғарғы деңгейде өткізу қажет? Онда Сіз мұнда келіңіз! Жоспарсыз және дұрыс қойылған міндеттерсіз, іс шараны...
«Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчеттулугу» базалык курсу
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
«Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчеттулугу» базалык курсу
Курстун максаты – Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчетун түзүү боюнча практикалык көндүмдөргө окутуу. Курста Сиз гранттык...
Адвокация
Курсы на русском языке
Адвокация
Описание курса Эдвокаси общественных интересов представляет собой организованные действия с целью изменения политики,...
Адвокация
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Адвокация
Курстун баяндалышы Коомчулуктун кызыкчылыктарынын Эдвокасиси керектүү өзгөртүүлөрдүн пайдасына карата далилдердин жана...
Базовый курс "Финансовая отчетность НКО по грантам"
Курсы на русском языке
Базовый курс "Финансовая отчетность НКО по грантам"
Цель курса – обучение практическим навыкам по составлению финансовой отчетности НКО по грантам. На курсе Вы сможете получить...
Волонтердук
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Волонтердук
Курстун аягында: 1. билим Волонтердукка байланыштуу аныктама, волонтердук ишмердиктин түрлөрү, волонтердук уюмдардын түзүмү,...
Волонтерство
Курсы на русском языке
Волонтерство
В конце курса: 1. знание Определение касательно волонтерства, типы волонтерской деятельности, структуры волонтерских организаций,...
Долбоорлорду иштеп чыгуу (базалык курс)
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Долбоорлорду иштеп чыгуу (базалык курс)
Долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча базалк курс логикалык-түзүмдүк мамилеге негизделген долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу боюнча...

Ничего не найдено.

Используйте другой термин и попробуйте снова.