Кыргыз тилинде онлайн-курстар

«Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчеттулугу» базалык курсу


Описание
Курстун максаты – Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчетун түзүү боюнча практикалык көндүмдөргө окутуу.
Курста Сиз гранттык макулдашуунун негизги шарттары боюнча түшүндүрмөгө ээ болосуз, грант боюнча финансылык отчеттуулуктун эрежелери жана процедуралары менен тааныша аласыз жана финансылык отчеттун негизги формаларын туура толтурууга жана түзүүгө үйрөнөсүз.

Базалык курс гранттын чыгымдарын натыйжалуу пландоону жана гранттар боюнча финансылык отчетту Донордун талаптарына ылайык тапшырууну каалаган комерциялык эмес уюмдун бардык кызматкерлери үчүн арналган.

Курстан натыйжалуу өтүү үчүн угуучу Word жана Excel менен иштөө көндүмдөрүнө ээ болушу керек.
Контент
 • КУРС ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
 • Курстун авторлорунан саламдашуу
 • Курс жөнүндө кыскача маалымат (мультипликация)
 • Глоссарий
 • 1-МОДУЛЬ: ГРАНТТЫК КЕЛИШИМ. НЕГИЗГИ ШАРТТАР
 • 1-БӨЛҮМ. ГРАНТТЫК КЕЛИШИМДИН НЕГИЗГИ ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАЛАПТАРЫ
 • Гранттык келишимдин негизги шарттары жана талаптары
 • Жазуу түрүндөгү тапшырма
 • 2-БӨЛҮМ: ТОВАРЛАРДЫ ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ КОНКУРСТУК САТЫП АЛУУЛАР
 • Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү конкурстук сатып алуулар
 • Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү конкурстук сатып алууну уюштуруу
 • Практикалык сабак: Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу
 • Тест
 • 2-МОДУЛЬ: ГРАНТТАР БОЮНЧА КЭУнун ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУГУ
 • 1-БӨЛҮМ: ГРАНТТАР БОЮНЧА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУ ТҮЗҮҮГӨ КАРАТА ТАЛАПТАР
 • Гранттар боюнча финансылык отчетту түзүүгө карата талаптар
 • Тест
 • 2-БӨЛҮМ: ПРАКТИКАЛЫК САБАК. ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ФОРМАЛАРЫ
 • Практикалык сабак. Финансылык отчеттуулуктун формалары
 • 3-БӨЛҮМ: НАКТАЛАЙ ЖАНА НАКТАЛАЙ ЭМЕС ЧЫГЫМДАР
 • Накталай жана накталай эмес чыгымдар. Тастыктоочу документтер
 • Тест
 • КУРСТУН АЯКТАШЫ
 • Практикалык тапшырма. Финансылык отчеттун формаларын толтуруу
 • Практикалык тапшырма үчүн финансылык отчеттун формасы
 • Жыйыныктоочу тест
 • Файлдар
 • Чыгымдарды ырастоочу баштапкы документтер
Правила завершения
 • Вы должны выполнить тест "Жыйыныктоочу тест"