Курс
Event-менеджмент
Пилотные курсы
Event-менеджмент
Вам нужно провести мероприятие на высшем уровне? Тогда Вам сюда! Без планирования и правильно поставленных задач, организация...
Event-менеджмент
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Event-менеджмент
Саламатсызбы! Сизге иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү керекпи? Анда сизге бул жакка. Пландоосуз жана милдеттерди туура коюусуз...
Event-менеджмент
Қазақ тіліндегі онлайн-курстар
Event-менеджмент
Сізге іс шараны жоғарғы деңгейде өткізу қажет? Онда Сіз мұнда келіңіз! Жоспарсыз және дұрыс қойылған міндеттерсіз, іс шараны...
«Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчеттулугу» базалык курсу
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
«Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчеттулугу» базалык курсу
Курстун максаты – Гранттар боюнча КЭУнун финансылык отчетун түзүү боюнча практикалык көндүмдөргө окутуу. Курста Сиз гранттык...
Адвокация
Пилотные курсы
Адвокация
Описание курса Эдвокаси общественных интересов представляет собой организованные действия с целью изменения политики,...
Базовый курс "Финансовая отчетность НКО по грантам"
Пилотные курсы
Базовый курс "Финансовая отчетность НКО по грантам"
Цель курса – обучение практическим навыкам по составлению финансовой отчетности НКО по грантам. На курсе Вы сможете получить...
Волонтердук
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Волонтердук
Курстун аягында: 1. билим Волонтердукка байланыштуу аныктама, волонтердук ишмердиктин түрлөрү, волонтердук уюмдардын түзүмү,...
Волонтерство
Пилотные курсы
Волонтерство
В конце курса: 1. знание Определение касательно волонтерства, типы волонтерской деятельности, структуры волонтерских организаций,...
Долбоорлорду иштеп чыгуу (базалык курс)
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Долбоорлорду иштеп чыгуу (базалык курс)
Долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча базалк курс логикалык-түзүмдүк мамилеге негизделген долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу боюнча...
Донор тарабынан долбоорду баалоо
Кыргыз тилинде онлайн-курстар
Донор тарабынан долбоорду баалоо
Бюджет – өтүнмөнүн эң маанилүү бөлүгү. Дайыма эле учурдагы көйгөйдү кеңири баяндоону талап кылбайт, бардык эле донорлор КЭУ...